Holidaylink

Privacy

Privacy

Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om via de website van Holiday Link (www.holidaylink.com of www.vakantieoppas.nl) en via de database van HomeLink International (www.homelink.org/nl) deelnemers van onze organisaties met elkaar in contact te kunnen brengen.

Cookies

Wanneer u onze site bezoekt, plaatsen wij een of meerdere tijdelijke cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de web browser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw web browser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw web browser. Wij gebruiken sessie cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken.
U heeft de mogelijkheid om een waarschuwing te krijgen als een cookie wordt geplaatst en om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw web browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw web browser).

Verzamelen

Wanneer u gebruik maakt van onze website verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens van u:

van alle deelnemers van onze site verzamelen en verwerken wij NAW-gegevens, betalingsgegevens, advertentiegegevens waaronder ook foto's, emailcorrespondentie die via onze mailservers verloopt, referentiegegevens die ons door deelnemers zélf worden verstrekt en gegevens over ruil- of oppasafspraken welke door deelnemers zelf worden verstrekt.

Bekendmaking

Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens bekendmaken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Gebruik van informatie

U mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die u heeft verzameld op onze websites uitsluitend gebruiken voor reacties op een bepaalde advertentie van die andere gebruiker in het kader van het regelen van een oppas- of ruilvakantie, en niet voor het versturen van spam, het uitnodigen voor of aanbieden van eigen commerciële activiteiten of voor het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens van iemand die daar geen toestemming voor heeft gegeven.

Toegang, Wijzigen en Verwijderen

U kunt uw persoons- en advertentiegegevens bekijken, wijzigen of verwijderen via de pagina 'Mijn gegevens' of 'Mijn advertentie'. U kunt ook contact opnemen met Holiday Link voor het opvragen van gegevens (zoals referenties)die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op onze websites. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Wij verwijderen persoonsgegevens wanneer wij die niet langer nodig hebben voor de hierboven beschreven doeleinden.

Beveiliging

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. Maar niets is perfect, zoals u waarschijnlijk weet; wij kunnen dus niets garanderen.

Algemeen

Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen kunt u sturen naar info@holidaylink.com
Dit privacybeleid is aangepast op 23 mei 2018.