Holidaylink

Evaluatie door oppasvrager

Log in en leg contact met andere deelnemers
Evaluatieformulier voor oppasvrager

Wij vragen u vriendelijk om na élke oppasperiode een evaluatieformulier in te vullen. Alleen met uw medewerking kan de hoge kwaliteit van oppasvakanties worden behouden. Holiday Link informeert u graag over voorgaande ervaringen met oppassers.

Uw woning

Bent u tevreden over de wijze waarop uw woning is bewoond en achtergelaten?

Ja

Nee

Bent u tevreden over de wijze waarop uw planten en tuin zijn verzorgd?

Ja

Nee

N.v.t.

Bent u tevreden over de wijze waarop uw huisdieren zijn verzorgd?

Ja

Nee

N.v.t.

Onderlinge afspraken

Heeft u uw onderlinge afspraken over het gebruik van uw eigendommen en verzorging van uw huisdieren en tuin/planten vastgelegd en ondertekend?

Ja

Nee

Heeft u eventuele problemen zoals hierboven zijn benoemd al met de oppasser besproken?

Ja

Nee

N.v.t.

Zijn eventuele problemen op een prettige wijze opgelost?

Ja

Nee

N.v.t.

Zou u goede vrienden deze oppasser(s) willen aanbevelen?

Ja

Nee