Holidaylink
Schrijf je nu in!

Verzekeringen

Log in en leg contact met andere deelnemers

Reis- en bagageverzekering

Voor de meeste vakantiegangers is het vanzelfsprekend om bij het boeken van een vakantiereis tevens een goede verzekering af te sluiten. Opvallend is dat dit minder vanzelfsprekend lijkt wanneer men als logé in andermans huis een oppasvakantie overeenkomt. Dat is jammer, want naast de normale dekking voor bijvoorbeeld verlies van bagage is het ook mogelijk om de schade die wordt veroorzaakt in andermans huis te verzekeren.
In geval van annulering door de andere partij (de oppasvragers gaan niet weg omdat zij ziek zijn geworden) kan de oppasser ook een vergoeding ontvangen voor vervangend verblijf. Holiday Link adviseert al haar deelnemers om een goede reis- en bagageverzekering af te sluiten.

Het Garantiefonds

Holiday Link heeft een eigen Garantiefonds voor deelnemers die door onvoorziene omstandigheden voor problemen komen te staan. Er kan slechts een beroep op het Garantiefonds worden gedaan, indien de deelnemer zelf verantwoordelijkheid heeft genomen om zich tegen risico's te verzekeren. Omdat het oppassen gebeurt op basis van gastvrijheid dienen oppasvragers te beschikken over een inboedel- en opstalverzekering. Oppassers dienen, als logé in andermans woning, te beschikken over een eigen aansprakelijkheidsverzekering. Wij adviseren iedereen, maar vooral oppassers, om een goede reis- en bagage + annuleringsverzekering af te sluiten i.v.m. eventuele schades aan andermans eigendommen of diefstal van geleende fiets en de vergoeding voor vervangend verblijf.

Deelnemers kunnen een beroep doen op het Garantiefonds conform de hieronder vermelde voorwaarden:

  • Nadat deelnemers een oppasafspraak zijn overeen gekomen moeten zij dit binnen vijf dagen aan Holiday Link hebben gemeld d.m.v. het opsturen van het Garantiefonds Certificaat.

  • Problemen tussen deelnemers dienen altijd schriftelijk te worden voorgelegd. Niet bewijsbare beschuldigingen of verdachtmakingen kunnen door Holiday Link niet in behandeling worden genomen.

  • In geval van schade dient de eigenaar de ander schriftelijk aansprakelijk te stellen.

  • Schade dient te allen tijde eerst bij de eigen verzekeringen te worden gemeld en geclaimed. Indien hierna eventueel een beroep gedaan wordt op het Garantiefonds dient de correspondentie met de verzekeraars te worden bijgesloten.

  • Holiday Link zal bij problemen, daar waar mogelijk, eventueel in samenwerking met haar buitenlandse collega's bemiddelen tussen deelnemers en proberen een bevredigende oplossing voor beide partijen te vinden.

  • Beslissing over de aard van de hulp en/of de hoogte van een uitkering uit het Garantiefonds (maximaal € 3000,- met een eigen risico van € 100,-) wordt genomen door de directie van Holiday Link, eventueel in overleg met de directie van Taxistop Gent.

Direct inschrijven