Holidaylink
Schrijf je nu in!

Werkwijze

Log in en leg contact met andere deelnemers

Hoe werkt het?

Al ruim 25 jaar brengt Holiday Link duizenden oppassers én oppasvragers met elkaar in contact via advertenties.

Deelnemers hebben middels een wachtwoord toegang tot de contactgegevens in de advertenties zodat oppasser en oppasvrager elkaar kunnen benaderen.

Deelnemers selecteren dus zelf uit de vragen of aanbiedingen en maken ook zélf afspraken met elkaar.

Deze afspraken worden vastgelegd tijdens een eerste kennismakingsbezoek die het beste op korte termijn kan plaatsvinden. Zo'n persoonlijke ontmoeting vooraf is heel belangrijk voor het laten slagen van de oppasperiode. Een rondleiding door het huis, of een verkenning van de omgeving zorgt er voor dat de oppassers later snel hun weg vinden in hun tijdelijke woonomgeving en bijvoorbeeld de hond z'n eigen vertrouwde wandeling kan blijven maken.

Wanneer deelnemers besluiten met elkaar in zee te gaan worden de afspraken op papier gezet en weet iedereen waar hij/zij aan toe is. Dit is belangrijk om eventuele misverstanden te voorkomen. Niet alleen vertrek- en aankomstdata zijn hier van belang, maar ook de afspraken over het wel of niet mogen ontvangen van visite of logés, het mogen gebruiken van de huisvoorraad en afspraken hoe deze weer wordt aangevuld etc.

Omdat deelnemers elkaar helpen aan een onbezorgde vakantie gebeurt het oppassen met gesloten beurs! De oppasser is te gast bij de oppasvrager. Een eventuele tegemoetkoming in de reiskosten kan onderling besproken worden. Van huurpenningen of geldelijke beloningen is echter geen sprake binnen het systeem van Holiday Link.

Direct inschrijven