Holidaylink
Schrijf je nu in!

Spelregels

Log in en leg contact met andere deelnemers

Deelname aan Holiday Link wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en telkens voor een periode van 12 maanden verlengd. De eerste datum waarop een pakket zal worden verlengd wordt deelnemers na inschrijving schriftelijk of per email verstrekt. De jaarlijkse bijdragen staan vermeld op de website van Holiday Link. Een wijziging van prijs wordt deelnemers ruim voor de verlengingsdatum schriftelijk of per email meegedeeld.
Oppassers (indien meerderjarig) wordt gevraagd bij inschrijving een kopie, scan of foto van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Gebruik bij voorkeur de gratis app KopieID ter bescherming van uw gegevens.
Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of per email of via ons opzeggingsformulier gebeuren. De opzegtermijn is tenminste 3 weken voor de verlengingsdatum. Een opzegging wordt altijd schriftelijk of per email bevestigd. Indien u geen bevestiging ontvangt dient u ter controle van uw uitschrijving contact met Holiday Link op te nemen. Te laat ontvangen opzeggingen kunnen helaas niet met terugwerkende kracht in behandeling worden genomen.

Deelnemers gaan bij aanmelding akkoord met de spelregels van Holiday Link.

Deelname geeft recht op:

  • Het ontvangen van een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee contactgegevens in de advertenties behorende bij het gekozen pakket kunnen worden geraadpleegd.
  • Het ongelimiteerd plaatsen en wijzigen van advertenties en max. 3 foto's, mits de oppasperiode binnen een betalingsjaar valt.
  • Het ongelimiteerd maken van oppasafspraken mits de oppasperiode binnen een betalingsjaar valt.
  • Een beroep mogen doen op het garantiefonds van Holiday Link conform de voorwaarden

Betalingsvoorwaarden:


De betaling van de jaarlijkse bijdragen kan naar keuze geschieden door:

  • Het aangetekend versturen van contanten bij inschrijving en/of tenminste 3 weken voor de jaarlijkse verlenging. Als geen contanten worden gestuurd dan UITSLUITEND door:

  • Incassering van giro- of bankrekening waarvoor bij inschrijving een onherroepelijke machtiging wordt verstrekt.


  • Deelnemers die in het buitenland wonen en geen Nederlandse giro- of bankrekening hebben kunnen jaarlijks tegen 5% transactiekosten betalen met een creditcard.

Niet toegestaan


Een gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt voor eigen gebruik en mogen niet worden doorgegeven aan derden. Het is niet toegestaan om gegevens van deelnemers van Holiday Link of hun advertentiegegevens door te geven aan derden of te gebruiken voor andere doeleinden dan het maken van oppasafspraken. Indien er op enigerlei wijze misbruik wordt gemaakt van de persoonlijke en/of advertentiegegevens van deelnemers is Holiday Link gerechtigd om over te gaan tot onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname, zonder teruggaaf van de jaarlijkse bijdrage. Zie tevens de Terms and Policy van deze website

Gentlemans' Agreement

Deelnemers verlenen een ander gastvrijheid in hun woning en/of genieten van gastvrijheid in andermans woning. Deze gastvrijheid vindt plaats met gesloten beurs. Deelnemers zullen geen commerciƫle activiteiten aanbieden aan andere deelnemers. Oppaswoningen dienen bij aankomst schoon te zijn. De woningen dienen in dezelfde staat achtergelaten te worden. Holiday Link verwacht van haar deelnemers dat zij voorzichtig omgaan met eigendommen van een ander. Eventuele schade aan eigendommen moet worden vergoed. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om zich tegen riscico's te verzekeren door in het bezit te zijn van een inboedel-, opstal-; reis en bagage verzekering alsmede een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (AVP). Deelnemers van Holiday Link accepteren dat eenmaal gemaakte afspraken, die zijn vastgelegd op de daarvoor bestemde formulieren, moeten worden nagekomen. Deelnemers die via Holiday Link met elkaar in contact zijn gekomen zullen ook toekomstige afspraken melden. Deelnemers weten dat zij door de ander worden beoordeeld na afloop van een oppasperiode. Referenties die door Holiday Link worden ontvangen kunnen te allen tijde door deelnemers worden opgevraagd. Het niet naleven van dit Gentleman's Agreement en/of een (herhaalde) rechtmatige klacht kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname, zonder teruggaaf van de jaarlijkse bijdrage.

Disclaimer

Holiday Link geeft geen garanties omtrent het slagen van deelnemers. Zij sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie in advertenties van haar deelnemers of die van collega organisaties. Holiday Link kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (het gedrag van) deelnemende personen, huisdieren en/of (schade aan) aangeboden accommodaties.


Direct inschrijven