Holidaylink

Machtigingsformulier

Log in en leg contact met andere deelnemers
Machtigingsformulier

Ondergetekende oppasvrager:

heeft toestemming verleend aan vakantieoppas:

om in mijn woning te verblijven in de volgende periode:

- -

- -

In dezelfde periode mag de oppas mijn auto gebruiken:

Nee

Ja

Deze machtiging kan zonodig op verzoek worden getoond aan politie of brandweer. De afspraak is bekend bij Holiday Link, waar de instantie navraag kan doen (0512-519793).

Datum:

Handtekening: