Holidaylink

Opzeggingsformulier

Opzeggen

Indien u geen verlenging wenst van uw woningruilpakket kunt u hier uw deelname beƫindigen.

Opzeggingsformulier

Hierbij zeg ik mijn deelname aan Holiday Link per eerstvolgende vervaldatum op. Vanaf deze datum wordt tevens de machtiging tot automatische incasso ingetrokken.

Uittreksel spelregels Holiday Link

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of middels het verzenden van dit formulier.
De opzegtermijn is tenminste 3 weken voor de verlengingsdatum. Deze datum heeft u na inschrijving ontvangen. Een opzegging wordt altijd schriftelijk bevestigd. Indien u geen bevestiging ontvangt dient u ter controle van uw uitschrijving contact met Holiday Link op te nemen. Te laat ontvangen opzeggingen kunnen helaas niet met terugwerkende kracht in behandeling worden genomen. Deelnemers die via Holiday Link met elkaar in contact zijn gekomen zullen ook toekomstige afspraken melden.