Holidaylink

Spelregels

Log in voor het bekijken van woningruil advertenties.

Deelname aan Holiday Link wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en telkens voor een periode van twaalf maanden verlengd. Het betalingsjaar van inschrijvingen die worden ontvangen voor de 15e zal starten per de 1e van die zelfde maand. Het betalingsjaar van inschrijvingen die worden ontvangen vanaf de 15e zal starten per de 1e van de volgende maand. De eerstvolgende datum waarop een pakket wordt verlengd wordt voor in de bewaarmap vermeld. De jaarlijkse bijdragen staan vermeld op de inschrijf- en of advertentieformulieren van Holiday Link. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. De opzegtermijn is uiterlijk 3 weken voor de jaarlijkse verlengingsdatum. Een opzegging wordt altijd schriftelijk bevestigd. Indien u geen bevestiging ontvangt dient u ter controle van uw uitschrijving contact met Holiday Link op te nemen. Te laat ontvangen opzeggingen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Deelname geeft recht op:

  • het laten opnemen van advertenties in het online ruilbestand.

  • het raadplegen van het online ruilbestand middels een password.

  • het ongelimiteerd maken van ruilafspraken, mits de periode van deze afspraken binnen het betalingsjaar vallen.

  • het gratis online wijzigen van de web-advertentietekst, zovaak men dat wil.

  • het gratis laten linken van een eigen homepage aan de web-advertentie.

  • hulp uit het Holiday Link Garantiefonds (zie voorwaarden).

De betaling van de jaarlijkse bijdrage kan naar keuze geschieden door:

  • Het aangetekend versturen van contanten bij inschrijving en jaarlijkse verlenging. Als geen contanten worden gestuurd bij inschrijving of tenminste 3 weken voor de verlengingsdatum dan UITSLUITEND door:
  • Incassering van giro- of bankrekening waarvoor bij inschrijving een onherroepelijke machtiging wordt verstrekt.
  • Deelnemers die in het buitenland wonen en geen Nederlandse giro- of bankrekening hebben kunnen met een creditkaart betalen.

Gentleman's Agreement

Deelnemers verlenen een ander gastvrijheid in hun woning en/of genieten van gastvrijheid in andermans woning. Deze gastvrijheid vindt plaats met gesloten beurs. Deelnemers zullen geen commerciƫle activiteiten aanbieden aan andere deelnemers. (De enige uitzondering hierop geldt voor deelnemers met een verhuur of B&B advertentie in de daarvoor bestemde secties van de HomeLink ruilboeken en/of webpagina's) Ruilwoningen dienen bij aankomst schoon te zijn. De woningen dienen in dezelfde staat achtergelaten te worden. Holiday Link verwacht van haar deelnemers dat zij voorzichtig omgaan met eigendommen van een ander. Eventuele schade aan eigendom moet worden vergoed. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om zich tegen riscico's te verzekeren door in het bezit te zijn van een inboedel-, opstal-; reis en bagage verzekering alsmede een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (AVP). Deelnemers van Holiday Link accepteren dat eenmaal gemaakte afspraken, die zijn vastgelegd op de daarvoor bestemde formulieren, moeten worden nagekomen. Deelnemers die via Holiday Link met elkaar in contact zijn gekomen zullen ook toekomstige afspraken melden. Deelnemers weten dat zij door de ander worden beoordeeld na afloop van een ruilperiode. Referenties die door Holiday Link worden ontvangen kunnen te allen tijde door deelnemers worden opgevraagd.
Het wachtwoord en gebruikersnaam die deelnemers ontvangen zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan anderen worden doorgegeven. Ook de ruilgidsen dienen strikt voor eigen gebruik en mogen niet worden verstrekt aan derden. Het niet naleven van dit Gentleman's Agreement en/of een (herhaalde) rechtmatige klacht kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname, zonder teruggaaf van de jaarlijkse bijdrage.

Disclaimer

Holiday Link geeft geen garanties omtrent het slagen van deelnemers. Zij sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie in advertenties van haar deelnemers of die van collega organisaties. Holiday Link kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (het gedrag van) deelnemende personen, huisdieren en/of (schade aan) aangeboden accommodaties.