Holidaylink

Verzekeringen

Log in voor het bekijken van woningruil advertenties.

Reis- en bagageverzekering

Voor de meeste vakantiegangers is het vanzelfsprekend om bij het boeken van een vakantiereis tevens een goede verzekering af te sluiten. Opvallend is dat dit minder vanzelfsprekend lijkt wanneer men als logé in andermans huis een ruilvakantie overeenkomt. Dat is jammer, want naast de normale dekking voor bijvoorbeeld verlies van bagage is het ook mogelijk om de schade die wordt veroorzaakt in andermans huis te verzekeren.
In geval van annulering door de andere partij (de ruilpartners kunnen niet komen omdat zij ziek zijn geworden) kan eventueel ook een vergoeding worden ontvangen voor vervangend verblijf. Holiday Link adviseert al haar deelnemers om een goede reis- en bagage- èn annuleringsverzekering af te sluiten.


Het Garantiefonds

Holiday Link heeft een eigen Garantiefonds voor deelnemers die door onvoorziene omstandigheden voor problemen komen te staan. Er kan slechts een beroep op het Garantiefonds worden gedaan, indien de deelnemer zelf verantwoordelijkheid heeft genomen om zich tegen risico's te verzekeren. Omdat het ruilen van huis gebeurt op basis van gastvrijheid dienen deelnemers te beschikken over een inboedel- en opstalverzekering en te beschikken over een eigen aansprakelijkheidsverzekering. Wij adviseren iedereen om een goede reis- en bagage + annuleringsverzekering af te sluiten i.v.m. eventuele schades aan andermans eigendommen of diefstal van geleende fiets en de vergoeding voor vervangend verblijf.

Deelnemers kunnen een beroep doen op het Garantiefonds conform de hieronder vermelde voorwaarden:

  • Deelnemers dienen hun afspraken te hebben vastgelegd in een online ruilovereenkomst.

  • Problemen tussen deelnemers dienen altijd schriftelijk te worden voorgelegd. Niet bewijsbare beschuldigingen of verdachtmakingen kunnen door Holiday Link niet in behandeling worden genomen.

  • In geval van schade dient de eigenaar de ander schriftelijk aansprakelijk te stellen.

  • Schade dient te allen tijde eerst bij de eigen verzekeringen te worden gemeld en geclaimed. Indien hierna eventueel een beroep gedaan wordt op het Garantiefonds dient de correspondentie met de verzekeraars te worden bijgesloten.

  • Holiday Link zal bij problemen, daar waar mogelijk, eventueel in samenwerking met haar buitenlandse HomeLink collega's bemiddelen tussen deelnemers en proberen een bevredigende oplossing voor beide partijen te vinden.

  • Beslissing over de aard van de hulp en/of de hoogte van een uitkering uit het Garantiefonds (maximaal € 3000,- met een eigen risico van € 100,-) wordt genomen door de directie van Holiday Link, eventueel in overleg met het bestuur van HomeLink International.